De transitie van het platteland

Het platteland van Nederland verandert, en dat is in Noord-Nederland goed voelbaar. Hier brengen ontwikkelingen zoals krimp, schaalvergroting in de landbouw en herbestemming van agrarisch vastgoed grote ruimtelijke opgaven met zich mee. Ook landelijke ontwikkelingen zoals veranderingen in de zorg, terugtrekkende overheid en vergrijzing zijn in de kleine gemeenschappen van het platteland directer merkbaar. Dat betekent ook dat hier snel nieuwe initiatieven en inspirerende vormen van samen ontwikkelen ontstaan.

We zien nieuwe initiatieven en inspirerende vormen van samen ontwikkelen ontstaan.

Onze manier van werken komt hier dan ook goed tot zijn recht: door schaalniveaus heen denken, bestaande netwerken verbinden en het mes aan zoveel mogelijk kanten laten snijden. Door ter plaatse aanwezig te zijn, aan te pakken en de samenwerking op te zoeken met andere disciplines, partijen en bewoners.

Het is niet voor niets dat Specht zich bijzonder verbonden voelt met opgaven op het platteland: ruimte is hier dé veerkrachtige verbinder. Onze ruimtelijke expertise staat in dienst van de veelomvattende dynamiek van het grotere geheel.

We benutten meer kansen door ter plaatse aan te pakken en de samenwerking op te zoeken.

Bekijk projecten

Proefboerderij Ruigewind

Proefboerderij Ruigewind

Een toekomstvisie voor drie Drentse veendorpen

Nieuwe Veenkoloniale Verbanden (toekomstbestendigheid van dorpen)

Verbouw Oldambtster boerderij

Privé: Verbouw Oldambtster boerderij

Woonboerderij Middelbert

Woonboerderij Middelbert

een toekomst voor het bevingslandschap

Een toekomst voor het bevingslandschap

Reitdiepveer aanlandingspunten

Privé: Reitdiepveer aanlandingspunten

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden

een ‘Groningse’ manier van werken

Noord-Groningen Leeft! Actualisatie van het Woon- en Leefbaarheidplan 2017-2021

De Toeverlaat

Privé: Bewoners vanuit hun eigen wensen begeleiden in het maken van keuzes over versterking, verbouw of nieuwbouw

sloop herbouw in verband met bevingsschade

29 woningen sloop en bevingsbestendig herbouw in Ten Post

woonhuis slopen en opnieuw bouwen, met origineel exterieur

Privé: Boerderij woonhuis bevingsbestendig en levensloopbestendig herbouwen

twee onder een kapper in monumentale dorpsstraat

Privé: Dorpseigen bouwen en levensloopbestendig in Ulrum

stedenbouwkundig, architectonisch en zorg ontwerp, De Nije Spiker

Privé: Een woon-, welzijn- en zorglandschap voor Ternaard.

sloop boerderij en nieuwbouw Kangoeroewoonboerderij

Privé: Kangoeroewoonboerderij bevingsbestendig en levensloopbestendig bouwen in Ten Post

gemeenschappelijk wonen

Landschappelijk gemeenschappelijk wonen

rijksmonument uit 1687 versterken en verbouwen

Schathuis van het voormalig Huis te Lellens, versterken en levensloopbestendig verbouwen

Dorpsvernieuwing Ten Post, Woltersum, Wittewierum en Winneweer

Ten Post, Wittewierum, Winneweer en Woltersum komen sterker uit de versterking!

sloop en bevingsbestendig passief nieuwbouw

Vogelhuis bevingsbestendig en levensloopbestendig bouwen in Overschild

proces, programma en ruimtelijk ontwikkelen

Privé: Wonen in welbevinden, de herontwikkeling van het Wiemersheerdgebied, in Loppersum