De transitie van het platteland

Het platteland van Nederland verandert, en dat is in Noord-Nederland goed voelbaar. Hier brengen ontwikkelingen zoals krimp, schaalvergroting in de landbouw en herbestemming van agrarisch vastgoed grote ruimtelijke opgaven met zich mee. Ook landelijke ontwikkelingen zoals veranderingen in de zorg, terugtrekkende overheid en vergrijzing zijn in de kleine gemeenschappen van het platteland directer merkbaar. Dat betekent ook dat hier snel nieuwe initiatieven en inspirerende vormen van samen ontwikkelen ontstaan.

We zien nieuwe initiatieven en inspirerende vormen van samen ontwikkelen ontstaan.

Onze manier van werken komt hier dan ook goed tot zijn recht: door schaalniveaus heen denken, bestaande netwerken verbinden en het mes aan zoveel mogelijk kanten laten snijden. Door ter plaatse aanwezig te zijn, aan te pakken en de samenwerking op te zoeken met andere disciplines, partijen en bewoners.

Het is niet voor niets dat Specht zich bijzonder verbonden voelt met opgaven op het platteland: ruimte is hier dé veerkrachtige verbinder. Onze ruimtelijke expertise staat in dienst van de veelomvattende dynamiek van het grotere geheel.

We benutten meer kansen door ter plaatse aan te pakken en de samenwerking op te zoeken.

Bekijk projecten

Proefboerderij Ruigewind

Transformatie: Proefboerderij Ruigewind

Een toekomstvisie voor drie Drentse veendorpen

Privé: Nieuwe Veenkoloniale Verbanden (toekomstbestendigheid van dorpen)

Woonboerderij Middelbert

Transformatie: Woonboerderij Middelbert

een toekomst voor het bevingslandschap

Privé: Een toekomst voor het bevingslandschap

sloop herbouw in verband met bevingsschade

29 woningen sloop en bevingsbestendig herbouw in Ten Post

gemeenschappelijk wonen

Privé: Landschappelijk gemeenschappelijk wonen

rijksmonument uit 1687 versterken en verbouwen

Transformatie: Rijksmonument het Schathuis van het voormalig Huis te Lellens, versterken en levensloopbestendig verbouwen

Dorpsvernieuwing Ten Post, Woltersum, Wittewierum en Winneweer

Dorpsvernieuwing Ten Post, Wittewierum, Winneweer en Woltersum

sloop en bevingsbestendig passief nieuwbouw

Vogelhuis | bevingsbestendig en levensloopbestendig bouwen in Overschild

herstructurering 102 woningen

Acupunctuur stedenbouw in Middelstum

Transformatie: boerderij van Jelle, gemeente monument renoveren, herbestemmen en verduurzamen

Circulair gebouw van kalkhennepbeton

Circulair schakelstation voor duurzame energie

De Schetsploeg

Privé: De Schetsploeg