HOE DORPEN ZICH VERNIEUWEN EN TOCH ZICHZELF BLIJVEN

Inwoners van de dorpen Ten Post, Woltersum, Winneweer en Wittewierum staat een

omvangrijke versterkingsoperatie te wachten (n.a.v. de aardbevingsproblematiek). Het is onvermijdelijk dat hun vertrouwde woonomgeving een ingrijpende metamorfose ondergaat. Maar door uit te gaan van wat dorpelingen als eigen, herkenbaar en waardevol ervaren, kan hun gevoel hier thuis te horen toch zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Dat is de insteek van de dorpsvernieuwingsplannen waar wij aan meewerken.Het streven van de gemeente en betrokkenen in de dorpen is dat de regio sterker uit de misère tevoorschijn komt. Bewoners worden intensief bij de planvorming betrokken. We zien en voelen in wat deze opgave betekent voor de dorpen en de mensen die er wonen. Maar samen gaan we vooral op zoek naar mooie kansen, bijvoorbeeld voor leefbaarheid, sociale cohesie, energietransitie, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Samen met de dorpsbewoners leggen we een fundament voor de toekomst. Dat doen we zorgvuldig, respectvol en met gevoel voor wat typisch is voor de provincie en haar dorpen.

Verhaallijnen/scenario’s

Hieronder ziet u drie verhaallijnen die zijn gemaakt voor en door Ten Post. Dat is gedaan aan de hand van een matrix waarin de uitkomsten van de dorpsbijdrage zijn gekoppeld aan het coalitieakkoord van de gemeente Groningen. Zo ontstaan een matrix en drie verhaallijnen waarin alle betrokken partijen zich kunnen herkennen.

Vervolg

Momenteel worden de drie verhaallijnen financieel onderbouwd, om vervolgens ter goedkeuring aan het dorp en het college te worden gepresenteerd.

Locatie

Ten Post, Wittewierum, Winneweer en Woltersum

Opdrachtgever

Gemeente Groningen/Ten Boer, Dorpstafels Ten Post en Woltersum en Centrum Veilig Wonen

Jaar

2018 - 2019

Status

opstellen dorpsagenda en dorpsthema tafels

Partners

i.s.m. inwoners, Sandra van Assen stedenbouw, Bureau PAU, SteenhuisMeurs, LAOS landschapsarchitecten, Estheticon gebiedseconomie, Ale Woudstra,  Touché-concept & copy,en Harry Cock