Acupunctuur stedenbouw in Middelstum

7 seniorenwoningen en 7 kleine gezinswoningen

Klimaatadaptieve en autovrije woonstraat met 14 sociale huurwoningen

sloop herbouw in verband met bevingsschade

29 woningen sloop en bevingsbestendig herbouw in Ten Post

Locatie

Middelstum Zuidoost

Opdrachtgever

Gemeente Eemsdelta & woningstichting Wierden en Borgen

Jaar

2022-heden

Status

uitvoering

Partners
Gemeente Eemsdelta