Sloop-nieuwbouw, Nij Nittersum

Locatie

Stedum, Groningen

Opdrachtgever

Woningstichting Wierden en Borgen

Jaar

2022 - heden

Status

aanbesteding