De Schetsploeg

De Schetsploeg is in 2015 opgericht als samenwerkingsverband van landschapsarchitecten, architecten en stedenbouwkundigen. Met de ontwerpmethodiek ‘schetsatelier’ bieden wij support aan collectieven van burgers en/of ondernemers, overheden en organisaties bij ruimtelijke vraagstukken van uiteenlopende aard en schaalgrootte. In een schetsatelier gaan de Schetsploeg samen met alle betrokken partijen op zoek naar kansen en mogelijkheden voor ontwerp, inrichting en aanpak. Deze interactieve en ‘bottom up’ aanpak resulteert in een of meer realistische oplossingsrichtingen waar een breed draagvlak voor is.

De eerste schetsateliers vond plaats in Loppersum en in het Oldambt, momenteel lopen er ontwikkelingen om De Schetsploeg neer te laten strijken in het Groningse bevingsgebied.

De Schetsploeg zijn: Wim Boetze, Mathijs Dijkstra (MD Landschapsarchitecten), Annet Kampinga, Harry Cock, Annet Ritsema en Jochem Koster