Duurzaamheid en energie

Zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving is de essentie van ons werk. In al onze ontwerpen is inventief en zuinig gebruik van energie, materialen en brandstoffen een vanzelfsprekende focus.

Daarom werken we altijd aan projecten en praktijkgerichte onderzoeken op het gebied van duurzaamheid, hergebruik en slim benutten van ons landschap en onze energiebronnen.

Plekken maken we toekomstbestendig door het versterken van sociale en ruimtelijke verbanden.

Vanuit onze ruimtelijke expertise richten we ons daarbij op het ervaarbaar en bereikbaar maken van positieve veranderingen in de dagelijkse omgeving. En op het toekomstbesteding maken van plekken, buurten, wijken en dorpen door het versterken van sociale en ruimtelijke verbanden. Sociale samenhang is immers een essentiële voorwaarde voor positieve maatschappelijke verandering.

Vanuit onze ruimtelijke expertise richten we ons op het ervaarbaar maken van positieve veranderingen in de dagelijkse omgeving.

Bekijk projecten

Slimme Energiestad Groningen

Privé: Slimme Energiestad Groningen

Energieneutrale portiekflats Paddepoel

Privé: Woningverbetering Paddepoel – Stroomversnelling

Proefboerderij Ruigewind

Transformatie: Proefboerderij Ruigewind

Woonboerderij Middelbert

Transformatie: Woonboerderij Middelbert

Woonhuis WiPi

Woonhuis WiPi

een toekomst voor het bevingslandschap

Privé: Een toekomst voor het bevingslandschap

renoveren en verduurzamen

Transformatie: een haalbaarheidsonderzoek naar het revitaliseren van de Boumanschool

Transformatie: Woonzorgflat transformeren naar duurzame Thuisplusflat met 140 appartementen

transformatie monumentaal schoolgebouw

Transformatie: De Jacobijner, cohousing in hartje Groningen

Circulair gebouw van kalkhennepbeton

Circulair schakelstation voor duurzame energie