Thuis, buurt, wijk

Je thuis voelen in je woning én in je woonomgeving – dat is volgens ons het doel van iedere seriematige woningbouwopgave. We maken vanuit onze architectonische en stedenbouwkundige expertise slim gebruik van de mogelijkheden van de locatie en de omgeving. We werken nauw samen met de opdrachtgever en gaan op een vruchtbare manier in gesprek met bewoners en omwonenden.

We realiseren woonmilieus waar mensen met plezier wonen.

Zo wordt bouwen in serie zorgvuldig maatwerk waar iedereen baat bij heeft. Of het nou gaat om koopwoningen, huurwoningen of sociale huurwoningen, we realiseren woonmilieus waar mensen met plezier wonen. En die een positieve toevoeging zijn aan de omgeving.

Je thuis voelen in je woning én in je woonomgeving: het doel van iedere seriematige woningbouwopgave.

Hofje Medanstraat

Hofje Medanstraat

Nieuwe stempelwoningen in de Wijert

Nieuwe stempelwoningen in de Wijert

Energieneutrale portiekflats Paddepoel

Woningverbetering Paddepoel – Stroomversnelling

Verversing Visserstraat, Klijndijk

Verversing Visserstraat Klijndijk

Tijdelijke jongerenhuisvesting aan het Reitdiep

Tijdelijke jongerenhuisvesting aan het Reitdiep

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden

Aardbevingsbestendige woningen in de Nieuw-Indische buurt

Aardbevingsbestendige woningen in de Nieuw-Indische buurt

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

Blijven wonen in Waterwijk, Almere