Nieuwe stempelwoningen in de Wijert

De Wijert, een na-oorlogse uitbreidingswijk in Groningen, heeft vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een bijzondere stedenbouwkundige status gekregen. Bij transformaties moet de karakteristieke stempelstructuur duidelijk zichtbaar blijven.

In twee stempels worden op de plaats van duplexwoningen grondgebonden woningen ontworpen binnen het BRW-systeem van Geveke Bouw aan de Reviusstraat en de van Camphuysenstraat.

De stedenbouwkundige inpassing maakt heldere overgangen tussen openbaar en prive. Er wordt aansluiting gezocht bij de collectieve binnenterreinen. De architectuur verwijst naar de naoorlogse gevelopbouw van vlakken. Deze vlakken worden gerealiseerd door het type metselwerk op verschillende manieren en in verschillende verbanden toe te passen.

‘de jury wil tot slot haar grote waardering uitspreken over de mooiste gevel die zij tijdens hun rondtocht troffen: het gemetselde breiwerk van de grondgebonden woningen in de Wijert’

Locatie

Reviusstraat en van Camphuysenstraat, Groningen

Opdrachtgever

De Huismeesters

Jaar

2012 - 2014

Status

gereed