Blijven wonen in Waterwijk, Almere

In opdracht van de gemeente Almere ontwikkelen we in multidisciplinair teamverband een integrale aanpak van de woonwijk Waterwijk. Het plan komt tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente, wijkbewoners, financiƫle partijen, woningcorporaties en zorgaanbieders.

In de wijk spelen diverse vraagstukken. De wijk vergrijst en is niet voldoende geschikt voor oudere doelgroepen. Tegelijkertijd is de woningvoorraad verouderd en minder aantrekkelijk geworden voor gezinnen. Doel van de aanpak is om de wijk zowel voor ouderen als jongeren en gezinnen interessant te maken en ruimte te scheppen voor zelforganisatie. We kijken dus integraal naar openbare ruimte, sociale structuren, woningverbetering, zorgvoorzieningen, beheer en nieuwe ontwikkeling. Daarnaast wordt samen met de diverse partijenen een organisatorische structuur opgezet voor financiering en beheer.

Locatie

Waterwijk, Almere

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Jaar

2015

Status

gereed

Partners

Jannie Vinke, ANA Architecten