Van kleine ideeën naar een groot plan

Om de ereschuld aan Groningen in te lossen maakt het kabinet extra geld vrij voor leefbaarheid, duurzaamheid, landschapsontwikkeling en economie. Wat is hier de rol van ontwerpers? En hoe herstel je het vertrouwen van de Groningers? “Uiteindelijk gaat het compenseren Van de bevingsschade over hoe een samenleving straks functioneer”

WAT MOET ER IN HET TOEKOMSTPERSPECTIEF?  Dorpsvernieuwing en leefbaarheid

Met subtiele stedenbouwkundige Ingrepen grijpen de ontwerpbureaus Specht architectuur en stedenbouw en Laos landschapsarchitecten de versterkingsopgave in Middelstum aan óm ook andere vraagstukken van antwoorden te voorzien, zoals vergrijzing en klimaatadaptatie. In het buurtje aan de zuidoostkant bij

voorbeeld krijgt de doorgaande weg een nieuwe inrichting. Die is straks veiliger voor voetgangers en passend bij de historische uitstraling van de wierde waarop Middelstum ligt. Het wijkje krijgt bovendien nieuwe wandelroutes en de openbare ruimte wordt flink vergroend – omwille van biodiversiteit, waterberging en verkoeling tijdens hete periodes. Langs het bestaande park zorgen nieuwe woningen voor levendigheid, waardoor de sociale veiligheid toeneemt.

Aan de Zuiderstraat komen rijtjes met verandawoningen. Tussen de woningen en de straat ontstaat ruimte voor een groene zone waar water eerst wordt opgevangen en vervolgen$ ‘vertraagd afgevoerd’ naar de sloot. Deze parkstrook is ook bedoeld voor ontspanning en ontmoeting. De ingrepen -door de ontwerpers bewust ‘wensbeelden’ genoemd -kwamen tot stand in nauw overleg met huurders, woningeigenaren en woningcorporaties.

Tekst Chris Zwart

herstructurering 102 woningen

Acupunctuur stedenbouw in Middelstum

7 seniorenwoningen en 7 kleine gezinswoningen

Klimaatadaptieve en autovrije woonstraat met 14 sociale huurwoningen