Lang zelfstandig wonen

Zo lang mogelijk en zo gezond mogelijk blijven wonen op je eigen plek en actief deel uitmaken van het leven. Dat is een persoonlijke wens van vrijwel iedereen en ook maatschappelijk een zinvol streven. Specht ontwikkelt een schat aan kennis en ervaring op het gebied van lang zelfstandig wonen – zowel op ruimtelijk als op procesmatig gebied. We ontwikkelen deze kennis voortdurend, door praktijkgericht onderzoek te initiëren, samen te werken met experts uit andere disciplines en contact te onderhouden met doelgroepen.

 

Onze ontwerpen zijn altijd gericht op het waarborgen van onafhankelijkheid en het scheppen van mogelijkheden tot ontmoeting en verbinding.

Of we nou bestaande woningen aanpassen of nieuwe levensloopbestendige woningen en woonvormen realiseren, onze ontwerpen zijn altijd gericht op het waarborgen van onafhankelijkheid en het scheppen van mogelijkheden tot ontmoeting en verbinding. Dat betekent dat we ook inspelen op bestaande sociale netwerken, formele en informele ontmoetingsplekken en de mogelijkheden van de openbare ruimte.

Ontwikkelen voor lang zelfstandig wonen vraagt ook om andere vormen van organisatie en financiering. In samenwerkingsverbanden met banken, zorgaanbieders, particulieren en andere partijen ontwikkelen we in de praktijk nieuwe integrale strategieën om projecten succesvol te realiseren.

In samenwerkingsverbanden ontwikkelen we in de praktijk nieuwe integrale strategieën om projecten succesvol te realiseren.

Bekijk projecten

Cohousing

Cohousing in hartje Groningen

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

Onderzoek Grijstinten in de Tussenmaat

Grijstinten in de tussenmaat

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden

Ruimte voor de Tussenmaat

Ruimte voor de tussenmaat

Woonboerderij Middelbert

Woonboerderij Middelbert

Woonhuis WiPi

Woonhuis WiPi

gemeenschappelijk wonen

Landschappelijk gemeenschappelijk wonen