Gereformeerde kerk verbouwen als Artist in recidence en nieuwbouw pastorie

Bevingsbestendig maken van Gereformeerde kerk en pastorie

een toekomst voor het bevingslandschap

Een toekomst voor het bevingslandschap

gemeenschappelijk wonen

Landschappelijk gemeenschappelijk wonen

Een toekomstvisie voor drie Drentse veendorpen

Nieuwe Veenkoloniale Verbanden (toekomstbestendigheid van dorpen)

ontmoetingspunt

Ontmoetingspunt en consultatiebureau Ulrum