Grijstinten in de Tussenmaat

Grijstinten in de Tussenmaat is een multidisciplinair onderzoek naar nieuwe vormen van organiseren en ontwikkelen van wonen en zorgen in Nederland. Het onderzoek analyseert succesvolle buitenlandse vormen van wonen en zorgen die in Nederland niet of nauwelijks voorkomen.

Daarnaast biedt het kansen voor collectieve kwaliteiten en programma’s. Via een multidisciplinaire analyse van geslaagde buitenlandse voorbeelden wordt onderzocht waar de kansen liggen voor het ontwikkelen van nieuwe kleinschalige woonzorgmodellen. Deze worden vervolgens zowel voor een dorpse als een stedelijke context uitgewerkt in twee casestudies, waarbij expertise wordt ingewonnen op het gebied van ruimtelijk ontwerp, ruimtelijk en sociaal onderzoek, zorg, organisatie, financiën, journalistiek en planologie. Het onderzoek resulteert in een catalogus van kansrijke en gedifferentieerde woonzorgmodellen.

De focus ligt daarbij op ontwikkelvormen van tussen de 5 en 40 woningen. Deze relatief kleine schaal (de ‘tussenmaat’) biedt veel mogelijkheden voor zelforganisatie, aansluiting bij ruimtelijke en sociale netwerken en is ook bereikbaar voor mensen zonder de financiële ruimte om alles zelf te regelen.

De analyse van buitenlandse voorbeeldprojecten levert kennis op voor de kansen die deze woonvormen bieden in Nederland. Die kansen worden door middel van voorbeeldprojecten en casussen getest in de Nederlandse dorpse en stedelijke context. Daarbij wordt zowel gekeken naar de ruimtelijke als de financiële en organisatorische kanten. Ouderen en jongeren werken als potentiële gebruikers mee en leveren input en reflectie.

Het eindresultaat is een catalogus van kansrijke integrale woonzorgmodellen waar particulieren, woningcorporaties, ontwikkelaars en zorgaanbieders mee aan de slag kunnen.

Het project Blijven wonen in Waterwijk is een eerste praktijkgerichte uitwerking van het onderzoek.

Locatie

Denemarken, Zwitserland, Duitsland, Belgie en Nederland

Opdrachtgever

cofinanciering: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Jaar

2014 - 2015

Status

gereed

Partners

Vincent Kompier, Textoer (onderzoeker/planoloog) en Jannie Vinke, ANA Architecten (architect/onderzoeker)