onze expertise: De transitie van het platteland.

Marieke Kijk in de Vegte maakte deze foto van ons project de Proefboerderij in Lauwerzijl, ten behoeven van onze expertise De transitie van het platteland.

Het platteland van Nederland verandert, en dat is in Noord-Nederland goed voelbaar. Hier brengen ontwikkelingen zoals krimp, schaalvergroting in de landbouw en herbestemming van agrarisch vastgoed grote ruimtelijke opgaven met zich mee. Ook landelijke ontwikkelingen zoals veranderingen in de zorg, terugtrekkende overheid en vergrijzing zijn in de kleine gemeenschappen van het platteland directer merkbaar. Dat betekent ook dat hier snel nieuwe initiatieven en inspirerende vormen van samen ontwikkelen ontstaan. Onze manier van werken komt hier dan ook goed tot zijn recht: door schaalniveaus heen denken, bestaande netwerken verbinden en het mes aan zoveel mogelijk kanten laten snijden. Door ter plaatse aanwezig te zijn, aan te pakken en de samenwerking op te zoeken met andere disciplines, partijen en bewoners. Het is niet voor niets dat Specht zich bijzonder verbonden voelt met opgaven op het platteland: ruimte is hier dé veerkrachtige verbinder. Onze ruimtelijke expertise staat in dienst van de veelomvattende dynamiek van het grotere geheel.

Proefboerderij Ruigewind

Transformatie: Proefboerderij Ruigewind

gemeenschappelijk wonen

Privé: Landschappelijk gemeenschappelijk wonen

Een toekomstvisie voor drie Drentse veendorpen

Privé: Nieuwe Veenkoloniale Verbanden (toekomstbestendigheid van dorpen)