Grijstinten in Paddepoel, wonen en zorg voor ouderen

Tijdens de conferentie Building the Future of Health op 2 juni 2016, heeft het team van ‘Grijstinten in de Tussenmaat’ een workshop georganiseerd over het Langer zelfstandig thuis wonen in de wijk Paddepoel in Groningen. In deze workshop is het vraagstuk integraal bekeken met deelnemers uit verschillende disciplines. Hoe kan je prettig oud worden en langer in de wijk blijven wonen? Wat is er nodig? Wie zijn daarbij betrokken? Paddepoel Groningen is een wat oudere wijk in het noorden van de stad Groningen. De stad Groningen is een zeer jonge stad, maar in Paddepoel wonen relatief veel ouderen. De woningvoorraad en het eigendom is heel gemengd; portiekflats, galerijflats, rijwoningen, particulier en sociale huur. De workshop heeft geresulteerd in een kansenkaart, een aanzet voor verdere stappen om de wijk seniorenproof te maken.

Locatie

Paddepoel, Groningen

Opdrachtgever

gemeente Groningen

Jaar

2016 - heden

Status

onderzoek

Partners

i.s.m. ANA Architecten en Textoer