Ruimte voor de tussenmaat

Het onderzoek ‘Ruimte voor de Tussenmaat’ presenteert een verscheidenheid aan vormen van woningontwikkeling die in Nederland nauwelijks voorkomen, maar die in België en Duitsland zeer succesvol zijn.

 

Wie trekt het proces?

Het gaat om woningontwikkeling in de ’tussenmaat’: geen bouw voor particulieren, geen grootschalige productie, maar projecten voor of door groepen mensen met vergelijkbare woonwensen. Dat kan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zijn, maar er bestaan in Duitsland en België veel meer mogelijkheden. Het zijn daar dan ook niet alleen projectontwikkelaars of gespecialiseerde intermediairs die de kar trekken, maar vaak ook architecten, ondernemers, particulieren, collectieven en gemeentes.

Op vrijdag 8 maart 2013 organiseerden de Gemeente Amsterdam (team Zelfbouw), het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en ARCAM een themabijeenkomst over de Tussenmaat.

Succes en meerwaarde

Er valt veel te leren van deze diversiteit aan vormen van woningontwikkelen, zowel wat betreft proces als ruimtelijke kwaliteit. Door de relatief kleine schaal en de specifieke aanpak is er veel meerwaarde te realiseren, ook voor de omgeving. Het succes van de projecten is vaak op meerdere vlakken groot: architectonische diversiteit, inpassing in de omgeving, duurzaamheid, tevredenheid van bewoners en omwonenden en financiële haalbaarheid.

 

Toepassing in Nederland

De centrale onderzoeksvraag in Ruimte voor de Tussenmaat was: Op welke manier kunnen de succesvolle ruimtelijke en procesmatige kenmerken van de tussenmaat in Nederland worden toegepast? Het onderzoek heeft geresulteerd in publicatie van een reeks aanbevelingen voor Nederlandse architecten, ontwikkelaars, gemeentes, intermediairs en initiatiefnemers.