Het advies van Specht en RuimteKracht over het opplussen van ruim 90 huurwoningen in Ulrum is volledig overgenomen door woningstichting Wierden en Borgen. De woningstichting kiest daarmee voor een integrale aanpak die zorgvuldig aansluit op Ulrum als geheel. Ook wordt een nieuwe proefwoning voor het vervolgtraject in nauwe samenwerking met de gemeente gerealiseerd.

Opplussen Ulrum