Levensloop bestendige sociale huurwoningen

In opdracht van Woningstichting Wierden en Borgen heeft Specht Architecten het voorlopig ontwerp gepresenteerd van twee levensloopbestendige sociale huurwoningen, in de Noorderstaart, in het historische centrum van Ulrum. De bewoners, Woningstichting Wierde en Borgen en de welstand zijn positief over het ontwerp.