Visie voor mobiliteit en parkeren in Groningen

Samen met Posad gaan we in opdracht van de stadsbouwmeester en Platform GRAS met een visie over mobiliteit en parkeren in Groningen. We gaan op zoek naar de (mogelijke) consequenties van een veranderde (opvatting over) mobiliteit op de stad. Focus ligt op de ruimtelijke kansen die zich aandienen en de bijdrage die slimme, duurzame mobiliteit kan leveren aan een hoogwaardige en gezonde stad vol kwaliteit. Samen met Posad gaan we in opdracht van Platform GRAS en de stadsbouwmeester met een visie over mobiliteit en parkeren in Groningen. We gaan op zoek naar de (mogelijke) consequenties van een veranderde (opvatting over) mobiliteit op de stad. Focus ligt op de ruimtelijke kansen die zich aandienen en de bijdrage die slimme, duurzame mobiliteit kan leveren aan een hoogwaardige en gezonde stad vol kwaliteit.