Herstel van relaties is nodig voor voortgang gaswinningsdossier

Wat is de stand van kennis over de maatschappelijke impact van de gaswinning in Groningen? Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen brengt op 28 juni een nieuw kennisoverzicht uit: Inzicht in impact. Dit geeft een totaaloverzicht van gevolgen voor de bewoners en samenleving, gebaseerd op de inzichten van ruim 250 publicaties. Het overzicht is aangeboden aan het Ministerie van BZK, de opdrachtgever van het Kennisplatform.

www.kennisplatformleefbaar.nl

foto’s door Marieke Kijk in de Vegte

sloop herbouw in verband met bevingsschade

29 woningen sloop en bevingsbestendig herbouw in Ten Post

een toekomst voor het bevingslandschap

Privé: Een toekomst voor het bevingslandschap