Bier en worst - Nieuwe Oosterparker Verbanden

De jury heeft onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade, het team van Specht Architecten geselecteerd als een van de vijf teams voor de Oosterparkwijk in Groningen die verder mogen naar de laatste ronde.

Who cares is een ontwerp prijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Onze inzending met als titel ‘Bier en Worst – Nieuwe Oosterparker verbanden’ hebben we in een ¬†interdisciplinair team ontwikkeld met Stichting BINt, MD Landschapsarchitecten, Bart Westerveen, Nijestee en de GGD.

projectbeschrijving

Bier en Worst – kennis delen, reuring maken en kansen verbinden in de Oosterpark

De Oosterparkwijk is opgezet en gebouwd in een tijd dat politiek, instellingen en ruimtelijke disciplines gezamenlijk vormgaven aan sociaal-maatschappelijke doelen.
De participatiesamenleving daagt partijen opnieuw uit om op een hedendaagse manier gezamenlijk nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning te vinden.

Bier en Worst is een multidisciplinaire aanpak voor een gezonde, veerkrachtige en sociaal sterke Oosterparkwijk – de voedingsbodem om deze nieuwe vormen te ontwikkelen en te laten groeien. De aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers:

Relaties leggen door kennis te delen.
We inventariseren ruimtelijke en sociale netwerken en de kennis van professionals, initiatiefnemers en bewoners en brengen deze bij elkaar. We brengen het sociale netwerk van de Oosterpark in kaart en maken dit beschikbaar voor iedereen.

Resultaat vergroten door reuring te maken.
Door positieve aandacht, bewustwording en reuring binnen en buiten de wijk kunnen we nog meer mogelijk maken, partijen verbinden en maatschappelijke en sociale effectiviteit vergroten.Ruimte opwaarderen door kansen te verbinden.
We maken een fijnmazig, toegankelijk netwerk van nieuwe en bestaande verbindingen en knooppunten – opgeladen met relevant programma. Zowel binnen de Oosterpark als met stad en ommeland.

team

Annet Ritsema en Jochem Koster
Architectuur, Specht Architecten

Melvin Koolen
architectonisch ontwerper, Specht Architecten

Marcel van der Lubbe
architect, ANA Architecten

Jan Bleeker
coördinator Publieke Gezondheid Noord-Nederland , G.G.D.

Daphne Callee
initiator en organisator van sociale foodhubs , Stichting Bint en Resto VanHarte

Jolanda ten Seldam
projectontwikkelaar maatschappelijk vastgoed, woningcorporatie Nijestee

Rodin de Lange
landschapshistoricus/stedenbouwkundig ontwerper , MD Landschapsarchitecten

Bart Westerveen
marketing specialist, Veenbrand

Lees meer op de site van prijsvraag Who Cares.