Sije Holwerda, directeur-bestuurder bij woningcorporatie De Huismeesters en Wim Oudendorp, directeur van Heijmans Woningbouw Noord tekenden vandaag de Design & Build overeenkomst voor de sloop en nieuwbouw van woningen in Selwerd. De sloopwerkzaamheden starten in augustus 2021.

De Huismeesters heeft in 2018 besloten 95 eengezinswoningen in Selwerd te slopen en te vervangen door duurzame nieuwbouw. Bewoners zijn hierover destijds in 2018 geïnformeerd. In samenwerking met de gemeente Groningen heeft de corporatie een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld. In dit plan is in totaal plek voor 283 woningen waarvan 141 sociale huurwoningen. Het gaat om 98 eengezinswoningen en 43 appartementen. Nieuwbouw vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025.

Sije Holwerda, De Huismeesters:

“De Huismeesters verduurzaamt zoveel mogelijk bestaande woningen naar label A. Waar dit niet mogelijk is kijken we naar andere mogelijkheden. Wij hebben in 2018 goed gekeken naar de staat van de woningen en de verbetermogelijkheden. Wij hebben in Selwerd gekozen voor sloop en nieuwbouw. Met nieuwbouw willen we een buurt maken met verschillende soorten woningen. Wij dragen hiermee bij aan een ongedeelde stad bestaande uit gemengde en vitale wijken. Met voldoende duurzame huurwoningen waar mensen goed en betaalbaar kunnen wonen. Wij werken daarbij nauw samen met bewoners, huurdersorganisaties en gemeente Groningen.”

Wim Oudendorp, Heijmans Woningbouw Noord:

“Onze conceptwoningen passen goed bij de vraag van De Huismeesters. Het zijn betaalbare en duurzame woningtypes voor één- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen. Heijmans staat voor een gezonde leefomgeving. Daarom hebben we in samenwerking met Specht architecten het stedenbouwkundig plan geoptimaliseerd. Er is extra aandacht besteed aan groen- en ontmoetingsplekken die bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor de toekomstige bewoners. Meer groen vermindert ook de stedelijke opwarming en CO2 wordt gereduceerd. Daarnaast hebben wij samen met Specht architecten veel aandacht besteed aan de architectuur van de woningen. Wij verwachten dat dit nieuwbouwplan een verrijking voor Selwerd wordt.”

Sunny Selwerd
De buurtvernieuwing is onderdeel van de hele wijkverbetering ‘Sunny Selwerd’ en een samenwerking tussen alle woningcorporaties, de gemeente Groningen en bewoners uit de wijk.