Noordelijk architectencollectief aan de slag in Gronings aardbevingsdorp

Het noordelijke architectencollectief De Toeverlaat heeft de aanbesteding gewonnen om de bewoners van het door aardbevingen getroffen dorp Overschild bij te staan. Architect Rob Hendriks namens De Toeverlaat: “Het is geen ontwerpopdracht maar een opdracht om bewoners vanuit hun eigen wensen te begeleiden in het maken van keuzes over versterking, verbouw of nieuwbouw, hen helderheid te geven over de mogelijkheden en om collectieve waarden en thema’s te versterken.”

De bewoners staan centraal. De Toeverlaat inventariseert hun wensen en ideeën, schetst de mogelijke perspectieven en maakt deze inzichtelijk. Tegelijkertijd worden de gemeenschappelijke thema’s in kaart gebracht om in groepen de krachten te bundelen. Bijvoorbeeld over duurzaamheid, hergebruik van materialen, keuze voor gezamenlijke aannemer of ontwerper of aardbevingsbestendig bouwen in typisch Gronings metselwerk. Hendriks: “Zo worden bewoners weer bijeen gebracht op onderwerpen die hen verbinden. Ook worden bewoners bewust gemaakt van de plek en rol van hun woning in de directe omgeving, de historie en ruimtelijke kwaliteiten van het dorp en mogelijke toekomstscenario’s voor Overschild.”

BNA-voorzitter Nathalie de Vries: “Dit is een keerpunt in de aanpak van de aardbevingsproblematiek waar wij als BNA met de noordelijke architectenbureaus al langer voor pleiten. Geen technocratische aanpak meer waarin instanties van bovenaf per huis bepalen welke maatregelen moeten worden genomen. Gemeenschappen worden nu namelijk op die manier uiteen gedreven waardoor bovendien de ruimtelijke kwaliteit van de Groninger dorpen dreigt te verdwijnen. Het is goed dat de regie nu komt te liggen bij de woningeigenaar zelf, waarmee nieuwe sociale cohesie wordt gecreëerd en het bewustzijn wordt vergroot over de rol en plek van de woning in zijn omgeving en de ruimtelijke kwaliteit van het dorp juist kan worden behouden en zelfs worden versterkt.”

BNA is voorstander van een bewonersgerichte aanpak met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en heeft eerder al een witboek van aardbevingsveilige gebouwen uitgebracht en een architectenpool gepresenteerd. De Toeverlaat komt hieruit voort en bestaat uit tien partners van noordelijke architectenbureaus. Aan de begeleiding van de bewoners van Overschild werken de volgende zes architecten: Rob Hendriks (DAAD Architecten), Paul van Bussel (De Unie architecten), Tjalling Zondag (Zofa), Allart Vogelzang (Vector-i architecten), Arnold Venema (VDP Architecten) en Jochem Koster (Specht architecten).

Dorpsvernieuwing Ten Post, Woltersum, Wittewierum en Winneweer

Dorpsvernieuwing Ten Post, Wittewierum, Winneweer en Woltersum