Jochem Koster als schetser bij "Een eindeloze horizon, herstel van Oldambtster weidsheid"

In dit project willen wij samen met de bewoners en andere betrokkenen  de kwaliteit van het unieke landschap in het Oldambt versterken. De organisaties die samen werken om dit te bereiken zijn Landschapsbeheer Groningen,  Staatsbosbeheer, Stichting Landschap Oldambt en de gemeenten Oldambt en Delfzijl.  Zij hebben op donderdag 24 maart jl.  de visie en de aanpak die ten grondslag liggen aan het project verder uitgewerkt tijdens een schetsatelier bijeenkomst onder leiding van landschapsarchitect Wim Boetze en zijn collega’s van De Schetsploeg.

De Schetsploeg

Privé: De Schetsploeg