Boerderijen in beeld: Iconen van het platteland

Met het project Boerderij in beeld geven Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting Groningen stof tot nadenken over de boerderij als cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Met excursies, een fototentoonstelling en diverse randprogramma’s maakt het publiek kennis met heden, verleden èn toekomst van de Groninger boerderijen. Doel van Boerderij in Beeld is bij te dragen aan een grotere bewustwording en het stimuleren van het debat over de aanblik van het Groningse platteland en zijn boerderijen.

Achtergrond

Groningen kent een lange agrarische geschiedenis, waar de vele historische boerderijen van getuigen. Deze boerderijen zijn levend erfgoed: ze zijn in gebruik en er wordt gewoond en gewerkt. Maar dit erfgoed staat onder druk, niet alleen door agrarische ontwikkelingen maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen als krimp en leegstand, energietransitie, aardbevingen en asbestsanering. Hoe gaan we om met deze vraagstukken en hoe combineren we behoud van het erfgoed met ontwikkelingen gericht op de toekomst? Hoe houden we samen het Groninger platteland aantrekkelijk èn leefbaar?
Met verschillende activiteiten wil Boerderij in Beeld het publiek hierover aan het denken zetten.

Boerderij in beeld is een organisatie van o.a. Stichting Erfgoedpartners en Boerderijenstichting Groningen

Foto-expositie Boerderij in Beeld op Landgoed Verhildersum

door  fotografen Marieke Kijk in de Vegte en Harry Cock

8 september t/m 29 oktober