Annet Ritsema is spreker op Building the Future of Health

The Healthy City: Research and Design Pt. 3:
Annet Ritsema werkt in diverse multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aan opgaven zoals lang zelfstandig wonen en oud worden in krimpgebieden. Ze richt zich op oplossingen die samenhang scheppen tussen ruimtelijke kwaliteit, sociale structuur en praktische ingrepen. In Ulrum worden haar voorstellen momenteel geïmplementeerd bij het opplussen van 95 woningen. Een eigen initiatief is het praktische onderzoek Grijstinten in de Tussenmaat, naar nieuwe woonvormen voor ouderen. Annet is architect en mede-oprichter van Specht Architecten (voorheen Bureau Ritsema –architectuur & stedenbouw).