stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan voor centrum Zuidlaren

Voor het centrum van het dorp Zuidlaren staat een grootschalige revitalisatie op stapel. In 2019 hebben uitgebreide maatschappelijke consultaties en politieke discussie plaatsgevonden die resulteerden in de ontwikkelrichting voor het centrum en het vrijgekomen Prins Bernard Hoeve (PBH) terrein. De inzet in deze ontwikkelrichting is de nauwe samenhang met het beschermde dorpsgezicht te ontwikkelen tot een compact en dynamische centrum door het concentreren van functies met als doel winkelen, recreëren, verblijven en ontmoeten te stimuleren. 

Vanaf 2020 is in samenspraak met vertegenwoordigers uit het dorp en de ondernemers de ontwikkelrichting verder onderzocht en getoets. Tegelijkertijd is in dit kader een cultuurhistorische verkenning opgesteld voor de dorpskern. Het ontwikkelen van een fullservice supermarkt met behoud van of binnen de kaders van de historische kwaliteiten op de Jumbo locatie bleek niet haalbaar. Dit resulteerde in het raadsbesluit om, in tegenstelling tot de ontwikkelrichting, daarom te onderzoeken of er twee supermarkten op de voorzijde PBH terrein ruimtelijk goed ingepast kunnen worden in combinatie met het gewenste woon- en zorg programma en het bijbehorende parkeren. Randvoorwaarden hierbij zijn het behoud van het historisch karakter van de Brink. Een zo goed mogelijke verbinding met de rest van het centrum. Een plan voor de verbetering van de kwaliteit van de gehele openbare ruimte. En verder is een groene verbinding tussen de Brink en het achter het PBH gelegen landschappelijke Tusschenwater gewenst (de Hunze-as). 

programma: Twee supermarkten, zorgcentrum, 52 appartementen, parkeerkelder, horeca, maatschappelijk programma en inrichting openbare ruimte.

Locatie

Zuidlaren

Opdrachtgever

Gemeente Tynaarlo

Jaar

2020 - heden

Status

structuurontwerp

Partners

LAOS Landschapsarchitecten

Bureau PAU