Een stoer "Wijk-eigen" woongebouw

De locatie, in het centrum van de Nieuw-Indische Buurt, kenmerkt zich door een hoge ruimtelijke kwaliteit: 

het grenst aan het vooroorlogse beschermde stadsgezicht Korrewegwijk en kijkt uit op het groene Floresplein en de vijver. De locatie vormt de schakel tussen de twee delen van het beschermd stadsgezicht. De samenhang, die zo kenmerkend is voor de wijk, is op de locatie momenteel vertroebeld: ter plaatse van het Floresplein ontbreken de zachte, groene overgangen en bij renovatie of nieuwbouw zijn nieuwe, niet ‘wijk-eigen’ materialen toegepast. 

We bouwen voort op de samenhang die de wijk kent, we vinden inspiratie in de vroeg-naoorlogse architectuur: waar met weinig budget heel zorgvuldig gebouwd is. 

Uitgangspunt voor het ontwerp was om een ‘wijk-eigen’ gebouw te maken dat een stevig anker vormt op deze centrale plek in de wijk. Dat een schakel vormt tussen de twee delen van het beschermd stadsgezicht en de samenhang herstelt van het Floresplein – Floresstraat. 

 

Een stoer gebouw in warmrode baksteen, waar het fijn wonen is. 

Het U-vormige gebouw heeft een stevig front naar de royale stedelijke ruimte van het Floresplein en trapt af naar de Soerabajastraat. De Groninger rode steen en sobere, zorgvuldige detaillering sluit aan bij de vooroorlogse bebouwing van de buurt. Het gebouw heeft een klassieke gevelopbouw en een prominente entree gelegen aan het Floresplein. De zachte, groene overgang van de straat naar de woning sluit aan bij de buurt en waarborgt de privacy en woonkwaliteit voor de bewoners op de begane grond. 

Het hele gebouw bestaat uit dezelfde kleur baksteen. Reliëf wordt gemaakt door verschillende steenformaten en door zowel voor- als achterkant van de steen in het zicht toe te passen. De gevelopbouw wordt gemaakt door een symmetrisch raster van gehakte stenen (zoals we eerder hebben toegepast in de Medanstraat in de Nieuw-Indische Buurt), dat een paar centimeter naar voren springt. 

Het gebouw heeft een klassieke gevelopbouw van voet – romp – kop met verticale gevelopeningen. Het raster van de voet – of plint- van het gebouw wordt gevuld met bakstenen van dikformaat. De romp wordt gevuld met bakstenen van Hilversums formaat en de kop wordt gevormd uit terugliggende gehakte stenen. De verticale weggemetselde aluminium kozijnen verschillen in afmeting in de voet, romp en kop. 

 

 

 

Locatie

Soerabajastraat, Groningen

Opdrachtgever

Lefier en Van Wijnen Noord

Jaar

2019

Status

ontwerp