Mevrouw Stuiver boort de eerste paal voor ouderen woonhofje in Veenoord