Wonen in de stad

De Aweg, ofwel gedempte Hoendiep, is één van de belangrijkste uitvalsroutes van de stad. Van oudsher vond hier overslag van goederen plaats. De bedrijvigheid van weleer is tegenwoordig ver te zoeken. Vele auto’s en het busverkeer domineren het karakter van de publieke ruimte. Juist deze plek vraagt om een robuust baken voor de stad.

De nieuwbouw onderscheid zich van de omringende huizenzee en gaat (aan de horizon) een samenspel aan met de Martinitoren en de der Aa-kerk.

Het gebouw maakt letterlijk ruimte; een plein op een kruispunt van routes, dat zorgt voor een betere verankering van deze buurt in de stad.

Het gebouw is generiek in gebruik door de kolommenstructuur en de dubbele gevel.

Aan de zuidzijde, worden de woningen ontsloten vanuit de portico. Aan de noordzijde, Aweg, liggen werkruimten, al dan niet gekoppeld aan de woningen. Tevens liggen hier de entrees van de grondgebonden penthouses in het tongewelf. Dit tongewelf kan eenvoudig transformeren tot commercieel programma. Zodoende ontstaat er een mix van wonen en werken, waarbij verschillende samenstellingen mogelijk zijn.

Het baken is een genereus gebaar, dat uitnodigt tot een intens gebruik van de stad.

 

Locatie

A-weg, Groningen

Opdrachtgever

eigen initiatief

Jaar

2009

Status

gepubliceerd

Partners

i.s.m. Nynke Jutten