2,1 hec. Intense Stad

Dit stedenbouwkundig plan is onderdeel van de manifestatie ‘De Intense Stad’, een onderzoek naar verdichting en functiemenging in de stad Groningen.

In het plan wordt aan de zuidzijde een nieuwe strip ontwikkeld. Op de strip zijn robuuste, horizontale gebouwen gepositioneerd van een schaal die een tussenmaat vormt tussen de kleinschalige rijwoningen en die van de hoge flatgebouwen van Vinkhuizen.

In deze blokken is een grote diversiteit mogelijk voor een combinatie van wonen en werken. Zowel kleine studentenwooneenheden als grote lofts en rijwoningen, zowel kantoor-aan-huis, grote commerciële ruimten als kleine units voor startende bedrijven behoren tot de mogelijkheden voor de invulling van de strip.

De gebouwen liggen in het parklandschap, dat zich uitstrekt langs het water en een verbinding maakt met de groenzone van de toekomstige ontwikkelingen langs het Reitdiep.

De bebouwing op de strip vormt een stedelijk front voor de nieuwe entree, waarbij het parklandschap en de huidige zuidrand van Vinkhuizen zichtbaar blijft. De bebouwing vormt een sterke horizon in contrast met de weidsheid van de open sportvelden.

Locatie

Sportpark Vinkhuizen, Groningen

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Jaar

2004

Status

gepubliceerd