Levensloopbestendig maken woningvoorraad Ulrum

In Ulrum hebben we het opplussen van de woningvoorraad van woningcorporatie Wierden en Borgen verbonden met de kansen voor ruimtelijke en sociale samenhang van het dorp.

In onze aanpak gaat strategisch voorraadbeheer hand in hand met betrokkenheid van bewoners en een scherp beeld van de kwaliteit van de woningen en hun omgeving.

Zo kan budget effectiever ingezet worden en blijft er geld over om te investeren in meerwaarde. De ruimtelijke samenhang en levensloopbestendigheid van het hele dorp worden groter. En de relatie tussen woningcorporatie en het dorp wordt vanzelfsprekender.

De woningcorporatie heeft dan ook besloten om 92 woningen volgens de aanpak op te plussen; een verdubbeling van het aanvankelijk geplande aantal.

Opplussen in Ulrum: levensloopbestendige woningen in een levensloopbestendig dorp

Aanpak: model en praktijk

We hebben samen met projectpartner Ruimtekracht een aanpak ontwikkeld die de mogelijkheden van de woningen, de sociale samenhang en de ruimtelijke kwaliteiten van het dorp optimaal combineert. En die meteen in de praktijk gebracht wordt door middel van laagdrempelige testcases. Dat levert een model op waarbij voor iedereen inzichtelijk wordt welke investeringen op welke plekken optimaal zijn, voor nu en de toekomst. Zo kunnen we in een dorp met een krimpscenario en weinig voorzieningen de kansen voor leefbaarheid optimaal benutten.

 

De woningen: extra kansen aangrijpen

We hebben de mogelijkheden voor de diverse woningtypen geïnventariseerd en gekeken naar extra kansen. Bijvoorbeeld of opplussen eenvoudig te combineren is met energetisch verduurzamen. Ook hebben we gekeken naar de woningen in hun omgeving: zijn voorzieningen bereikbaar voor de rollator? Liggen woningen relatief geïsoleerd of zijn ze juist onderdeel van de dorpskern of een levendig buurtje?

 

De mensen: ervaringen zijn kapitaal

Door in gesprek te gaan met bewoners en nauw samen te werken met onder andere bewonersinitiatief Deel&Ulrum hebben we een helder beeld gekregen van de waardering van woningen, plekken, buurten en dorp. Zo krijgen we antwoord op vragen als: waar vindt de daadwerkelijke sociale interactie plaats, welke plekken hebben een bijzondere betekenis en wat is er nodig om vereenzaming te voorkomen?

Daarnaast nuanceert het contact met de bewoners het beeld van de woonwensen en de nodige investeringen; budgetten kunnen voor alle partijen effectiever en duurzamer worden besteed dan verwacht op basis van prognoses.

 

De ruimte: samenhang zorgt voor levensloopbestendig dorp

In een krimpend en vergrijzend dorp hangt woonkwaliteit en lang zelfstandig wonen nauw samen met kwaliteiten zoals reuring, bereikbaarheid en nabuurschap. Duurzamer investeren in woningen in en om de kern van Ulrum is daarom een logische keuze: hier zijn deze kwaliteiten al vanzelfsprekender voorhanden. Dit maakt ook andere investeringen in kwaliteit en sociale samenhang van de kern effectiever. Zo worden alle kansen benut en krijgen bestaande en nieuwe initiatieven optimaal de ruimte.

Locatie

Ulrum, Groningen

Opdrachtgever

Woningstichting Wierden en Borgen

Jaar

2014 - 2016

Status

gereed

Partners

Sjoukje Veenema, Ruimtekracht