Tijdelijke jongerenhuisvesting aan het Reitdiep

Het planĀ  is opgebouwd uit een modulaire systeembouw, bestaande uit zelfstandige eenheden die zijn georganiseerd in een meandervorm rond drie hoven. Twee van de hoven zijn gericht op de groene Reitdiep-zijde, terwijl de middelste hof een meer stedelijk karakter kent aan de Friesestraatweg. De open zijden van de meandervorm zijn op de bovenste twee lagen overbrugd, waardoor poortconstructies naar de hoven ontstaan.

Onder de vier oostwest poten van de meander bevindt zich de parkeeroplossing, waarboven dubbele rijen eenheden zijn geschakeld langs binnengangen, de eenheden gericht een op een groene of de stedelijke hof. Aan de Friesestraatweg en het Reitdiep is een enkele rij eenheden geplaatst. Naast de standaard eenheden van de modulaire systeembouw zijn er ook eenheden met een wintertuin (voor geluidsreductie), dubbele eenheden en gemeenschappelijk te gebruiken eenheden, op hoeken in het gebouw waar minder licht komt.

Locatie

Friesestraatweg, Groningen

Opdrachtgever

gemeente Groningen / de Huismeesters

Jaar

2011

Status

ontwerp

Partners

van der Wiel Planontwikkeling, Bureau 1232 en adviesbureau Munnik