Toekomstvisie voor woon-, welzijn-, en zorglandschap ‘Nije Spiker’ voor Ternaard en omgeving

Zorgcentrum Spiker gaat sluiten en daarmee verdwijnt de intramurale zorg uit Ternaard. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen? Een omgeving, waar ze anderen kunnen ontmoeten, actief kunnen blijven en de zorg kunnen ontvangen waar zij op dat moment behoefte aan hebben? In opdracht van de KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel werken wij sinds juni 2018 aan een plan voor een nieuwe woon-welzijn-zorgvoorziening voor ouderen in Ternaard en omgeving. Daarbij richten we ons op het voormalige Spikerterrein en directe omgeving.

Ons uitgangspunt is dat alle partijen – dus ook het dorp – hun bijdrage aan deze ontwikkeling leveren. Daarom is eerst de concrete belangstelling geïnventariseerd en pas daarna hebben wij een advies geformuleerd dat ter besluitvorming aan onze opdrachtgevers is voorgelegd.

Ons voorstel houdt op hoofdlijnen in dat eerst een tijdelijke vervangende ontmoetingsplek wordt gerealiseerd. Aansluitend worden alvast enkele levensloopbestendige huur/koopwoningen in een hof-vorm gebouwd,

inclusief een  permanente ontmoetingsruimte. Het Spikerterrein wordt ingericht als ontmoetingsplek in de buitenlucht voor de bewoners zelf en het dorp. De inrichting voorziet bijvoorbeeld in aanleidingen voor buitensport. Ook adviseren we een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw dorpshuis; een multifunctioneel centrum in combinatie met een ontmoetingsruimte, zorg en maatschappelijke ondersteuning. Eveneens van belang is het organiseren van een samenhangende aanpak voor zorg en welzijn door de gezamenlijke partijen in het kader van zorgdorp Ternaard.

Vervolg

De haalbaarheidsverkenning is afgerond. De volgende stap is dat het conceptvoorstel samen met alle betrokken partijen verder wordt gebracht richting realisatie. Het dorp gaat, met ondersteuning, een dorpscoöperatie oprichten en activeren.

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

met collectieve woonkamer, terras en tuin

Hofje met 20 levensloopbestendige woningen in Veenoord

proces, programma en ruimtelijk ontwikkelen

Privé: Wonen in welbevinden, de herontwikkeling van het Wiemersheerdgebied, in Loppersum

Dorpsvernieuwing Ten Post, Woltersum, Wittewierum en Winneweer

Ten Post, Wittewierum, Winneweer en Woltersum komen sterker uit de versterking!

Ruimte voor de Tussenmaat

Ruimte voor de tussenmaat

Locatie

Spiker locatie in Ternaard

Opdrachtgever

de KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel

Jaar

2018 -

Status

uitvoering

Partners

Bureau PAU en Estheticon gebiedseconomie