Blijven wonen in Waterwijk, Almere

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

met collectieve woonkamer, terras en tuin

Hofje met 20 levensloopbestendige woningen in Veenoord

proces, programma en ruimtelijk ontwikkelen

Wonen in welbevinden, de herontwikkeling van het Wiemersheerdgebied, in Loppersum

dorpsvernieuwingsplan voor en door het dorp

Ten Post, Wittewierum, Winneweer en Woltersum komen sterker uit de versterking!

Ruimte voor de Tussenmaat

Ruimte voor de tussenmaat

Locatie

Spiker locatie in Ternaard

Opdrachtgever

de KwadrantGroep, Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel

Jaar

2018 -

Status

concept

Partners

PAU en Estheticon