Locatie

Noorderstraat, Ulrum

Opdrachtgever

Woningstichting Wierden en Borgen

Jaar

2015 - 2019

Status

gerealiseerd